Nefteyugansk

Address: Neftyanikov Str., 28, b. 1, Industrial estate Pionernaya, Nefteyugansk, KhMAD-Yugra, Russia, 628305

Phone: + 7 (3463) 23-29-08

Executive head: Dmitry Aleksandrovich Shtro

E-mail: d.shtro@parkneft.ru

Coordinates: 72°35'20.11"N 61°06'2.19"E